Erasmus+3

Erasmus+3 (7)

Wręczenie Europassów G2 i G3

%AM, %03 %467 %2019 %11:%Feb

Dnia 31.01.2019 roku w naszej placówce odbyła się uroczystość wręczenia dokumentów Europass Mobilność uczestnikom praktyk zagranicznych w ramach projektu unijnego „Erasmus+” pt. „Hotelarstwo i kuchnia francuska źródłem doświadczeń i kompetencji”. Certyfikaty otrzymała grupa 17 uczniów, która odbyła praktykę zawodową w Francji w Departamencie LOT, w miejscowości Gramat i Rocamadour. W uroczystości wzięli udział: Prezes Stowarzyszenia Francja – Polska – LOT Lubuskie Christian Gasguet, Wiceprezes Stowarzyszenia Francja – Polska – LOT Lubuskie Lesław Sidorowicz, dyrektor ECKZiU KrzysztofSzymański, koordynator projektu Alicja Szymańska. Międzynarodowy dokument Europass – Mobilność został wręczony przez Christiana Gasgueta i Alicję Szymańską. Uczniowie, którzy odbyli ośmiotygodniową praktykę w francuskich hotelach uznali, że udział w projekcie dał im nowe doświadczenie i kwalifikacje zawodowe oraz wzmocnił ich poczucie wartości i pozwolił na poznanie nowych miejsc i ludzi.

    Alicja Szymańska

Rekrutacja Grupy 4 Erasmus+ 3

%PM, %11 %861 %2018 %20:%Dec

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

Program ERASMUS+ 3 edycja w ECKZiU

dział projektów mobilności

tytuł: „Hotelarstwo i kuchnia francuska źródłem doświadczeń i kompetencji"

projekt nr 2017-1-PL01-KA102-035743

okres realizacji: 01.06.2017. - 31.05.2019. najbliższy wyjazd na staż 28.03.2019. - 22.05.2019.

Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie ogłasza nabór uczestników do projektu staży zagranicznych realizowanych we Francuskim departamencie LOT.

Adresaci:

1. uczestnicy – uczniowie technikum klas I, II i III kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa i technikum żywienia i usług gastronomicznych

Okres odbywania staży:

2. grupa IV - 28.03.2019. - 22.05.2019.

3. liczba osób – 4

Kandydatury proszę zgłaszać do koordynatora projektu Pani Alicji Szymańskiej do 14.12.2018. do godziny 12.00. - a.szymanska@eckziugubin.pl

Kryteria wyboru uczestników:

l.p. Kryterium

1. Wiek

2. Kierunek kształcenia zawodowego

3. Predyspozycje i umiejętności zawodowe

4. Stan zdrowia

5. Znajomość języka (francuski, angielski)

6. Rys psycho-społeczny, umiejętność radzenia sobie w nowym otoczeniu

7. Kultura osobista i zdyscyplinowanie

8. Umiejętność pracy w zespole

Procedura rekrutacji polegać będzie na ocenie punktowej poszczególnych jej elementów. Kandydat będzie mógł uzyskać max 42 pkt. 7 uczestników projektu zostanie wyłonionych na podstawie uzyskanej w procesie rekrutacji punktacji. Będą to osoby, które uzyskały największą liczbę punktów.

Wyłonione zgodnie z przyjęta procedurą osoby będą uczestnikami stażu. Wszyscy biorący udział w rekrutacji zostaną powiadomieni o jej wynikach przy pomocy korespondencji elektronicznej lub telefonicznie. Zakwalifikowane osoby przejdą do następnego etapu wdrażania projektu.

Koordynator projektu - Alicja Szymańska

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Rekrutacja Grupy 3 Erasmus+ 3

%AM, %13 %437 %2018 %11:%Apr

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

Program ERASMUS+ 3 edycja w ECKZiU

dział projektów mobilności

tytuł: „Hotelarstwo i kuchnia francuska źródłem doświadczeń i kompetencji"

projekt nr 2017-1-PL01-KA102-035743

okres realizacji: 01.06.2017. - 31.05.2019.

Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie ogłasza nabór uczestników do projektu staży zagranicznych realizowanych we Francuskim departamencie LOT.

Adresaci:

1. uczestnicy – uczniowie technikum klas I, II i III kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa i technikum żywienia i usług gastronomicznych

Okres odbywania staży:

2. grupa III - 25.07.2018. - 18.09.2018.

3. liczba osób – 8

Kandydatury proszę zgłaszać do koordynatora projektu Pani Alicji Szymańskiej do 20.04.2018. do godziny 12.00. - a.szymanska@eckziugubin.pl

Kryteria wyboru uczestników:

l.p. Kryterium

1. Wiek

2. Kierunek kształcenia zawodowego

3. Predyspozycje i umiejętności zawodowe

4. Stan zdrowia

5. Znajomość języka (francuski, angielski)

6. Rys psycho-społeczny, umiejętność radzenia sobie w nowym otoczeniu

7. Kultura osobista i zdyscyplinowanie

8. Umiejętność pracy w zespole

Procedura rekrutacji polegać będzie na ocenie punktowej poszczególnych jej elementów. Kandydat będzie mógł uzyskać max 42 pkt. 7 uczestników projektu zostanie wyłonionych na podstawie uzyskanej w procesie rekrutacji punktacji. Będą to osoby, które uzyskały największą liczbę punktów.

Wyłonione zgodnie z przyjęta procedurą osoby będą uczestnikami stażu. Wszyscy biorący udział w rekrutacji zostaną powiadomieni o jej wynikach przy pomocy korespondencji elektronicznej lub telefonicznie. Zakwalifikowane osoby przejdą do następnego etapu wdrażania projektu.

Koordynator projektu - Alicja Szymańska

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Rekrutacja Grupy 2 Erasmus+ 3

%AM, %25 %484 %2018 %11:%Jan

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

Program ERASMUS+ 3 edycja w ECKZiU

dział projektów mobilności

tytuł: „Hotelarstwo i kuchnia francuska źródłem doświadczeń i kompetencji"

projekt nr 2017-1-PL01-KA102-035743

okres realizacji: 01.06.2017. - 31.05.2019.

Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie ogłasza nabór uczestników do projektu staży zagranicznych realizowanych we Francuskim departamencie LOT.

Adresaci:

1. uczestnicy – uczniowie technikum klas I, II i III kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa i technikum żywienia i usług gastronomicznych

Okres odbywania staży:

2. grupa I - 30.05.2018. - 24.07.2018. (planowany, może ulec nieznacznej korekcie)

3. liczba osób – 7

Kandydatury proszę zgłaszać do koordynatora projektu Pani Alicji Szymańskiej do 30.01.2018. do godziny 12.00. - a.szymanska@eckziugubin.pl

Kryteria wyboru uczestników:

l.p. Kryterium

1. Wiek

2. Kierunek kształcenia zawodowego

3. Predyspozycje i umiejętności zawodowe

4. Stan zdrowia

5. Znajomość języka (francuski, angielski)

6. Rys psycho-społeczny, umiejętność radzenia sobie w nowym otoczeniu

7. Kultura osobista i zdyscyplinowanie

8. Umiejętność pracy w zespole

Procedura rekrutacji polegać będzie na ocenie punktowej poszczególnych jej elementów. Kandydat będzie mógł uzyskać max 42 pkt. 7 uczestników projektu zostanie wyłonionych na podstawie uzyskanej w procesie rekrutacji punktacji. Będą to osoby, które uzyskały największą liczbę punktów.

Wyłonione zgodnie z przyjęta procedurą osoby będą uczestnikami stażu. Wszyscy biorący udział w rekrutacji zostaną powiadomieni o jej wynikach przy pomocy korespondencji elektronicznej lub telefonicznie. Zakwalifikowane osoby przejdą do następnego etapu wdrażania projektu.

Koordynator projektu - Alicja Szymańska

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Decyzje zapadły

%PM, %24 %866 %2018 %20:%Jan

ERASMUS + 3 EDYCJA – „HOTELARSTWO I KUCHNIA FRANCUSKA ŹRÓDŁEM DOŚWIADCZEŃ I KOMPETENCJI”

Zapadły decyzje dotyczące harmonogramu wyjazdu na staże do francuskiego departamentu LOT  kolejnych grup stażystów w roku 2018. W dniu 24 stycznia gośiliśmy w ECKZIU w Gubinie Przedstawicieli Stowarzyszenia Francja Polska, Lot - Lubuskie w osobach Pana Chtristtiana Gasquet i Lesława Sidorowicza. Głównym tematem spotkania było planowanie harmonogramu wyjzadów stażystów. W spotkaniu wzięli udział uczniowie zainteresowani wyjzadem na staż oraz stażyści z poprzedniej grupy. Goście z Francji i dotychczasowi uczestnicy staży przekazywali na spotkaniu cenne informacje dotyczące udziału w praktykach zawodowych we Francji. Informacje na temat rekrutacji grupy wyjeżdżającej w dniu 29 maja 2018 w kolejnym artykule.

Alicja Szymańska

ERASMUS + 3 Edycja w ECKZiU

%PM, %04 %811 %2017 %20:%Oct

ERASMUS + 3 EDYCJA – „HOTELARSTWO I KUCHNIA FRANCUSKA ŹRÓDŁEM DOŚWIADCZEŃ I KOMPETENCJI”

  W okresie 02.08 – 26.09.2017 w francuskim miasteczku Gramat swój staż zawodowy odbywała pierwsza grupa uczniów naszej szkoły. Dość duża, bo aż 11 osobowa grupa została przydzielona do 5 hoteli. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywali hotelarze i żywieniowcy. Czas wolny spędzali na zwiedzaniu urokliwego Gramat, podnoszeniu własnych umiejętności językowych w zakresie języka francuskiego. Młodzież odwiedziła zaprzyjaźnioną partnerską szkołę w Souillac, miejscowość Padirac i Rocamadour. Polecam wyjazd na praktykę zagraniczną każdemu uczniowi. Taki wyjazd wzbogaca doświadczenia zawodowe, co później wpływa na ścieżkę kariery oraz jest bardzo motywujący do dalszego działania i rozwoju.

Do zobaczenia wiosną 2018 podczas rekrutacji drugiej grupy.

Alicja Szymańska

Rekrutacja Grupy 1 Erasmus+3

%AM, %06 %305 %2017 %08:%Jun

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

Program ERASMUS+ 3 edycja w ECKZiU

dział projektów mobilności

tytuł: „Hotelarstwo i kuchnia francuska źródłem doświadczeń i kompetencji"

projekt nr 2017-1-PL01-KA102-035743

okres realizacji: 01.06.2017. - 31.05.2019.

Europejskie Centrm Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie ogłasza nabór uczestników do projektu staży zagranicznych realizowanych we Francuskim departamencie LOT.

Adresaci:

1. uczestnicy – uczniowie technikum klas I, II i III kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa i technikum żywienia i usług gastronomicznych

Okres odbywania staży:

2. grupa I - 02.08.2017. - 26.09.2017. (planowany, może ulec nieznacznej korekcie)

3. liczba osób – 10

Kandydatury proszę zgłaszać do koordynatora projektu Pani Alicji Szymańskiej do 12.06.2017. do godziny 9.00. - a.szymanska@eckziugubin.pl

Kryteria wyboru uczestników:

l.p. Kryterium

1. Wiek

2. Kierunek kształcenia zawodowego

3. Predyspozycje i umiejętności zawodowe

4. Stan zdrowia

5. Znajomość języka (francuski, angielski)

6. Rys psycho-społeczny, umiejętność radzenia sobie w nowym otoczeniu

7. Kultura osobista i zdyscyplinowanie

8. Umiejętność pracy w zespole

Procedura rekrutacji polegać będzie na ocenie punktowej poszczególnych jej elementów. Kandydat będzie mógł uzyskać max 42 pkt. 10 uczestników projektu zostanie wyłonionych na podstawie uzyskanej w procesie rekrutacji punktacji. Będą to osoby, które uzyskały największą liczbę punktów.

Wyłonione zgodnie z przyjęta procedurą osoby będą uczestnikami stażu. Wszyscy biorący udział w rekrutacji zostaną powiadomieni o jej wynikach przy pomocy korespondencji elektronicznej lub telefonicznie. Zakwalifikowane osoby przejdą do następnego etapu wdrażania projektu.

Koordynator projektu - Alicja Szymańska

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Polish English French German Italian Russian
 
Gubin °C
Gramat °C
Warszawa °C
Paryż °C
Bruksela °C
Tuluza °C
  28.05.2022 Wetter Ostsee

Hot News

Ciekawe strony w Le Lot

Ciekawe strony w Le Lot

http://www.tourisme-lot.com Komitet do spraw promocji turystycznej le Lot. http://www.quercy-tourisme.com/le-lot...

Projekt LDV zakończony

Projekt LDV zakończony

Dnia 21.05 2014 roku powróciła ze stażu czwarta...

Kolejni stażyści LDV już na stażu

Kolejni stażyści LDV już na stażu

11 marca 2014 o wczesnych godzinach porannych (5.45.)...

Work Based Learning and Apprenticeship

Work Based Learning and Apprenticeship

Europejska Konferencja Monitorująca – Bruksela 11/12 luty 2014...

Zakwalifikowani Grupa 4 2014

Zakwalifikowani Grupa 4 2014

Zakwalifikowani do wyjazdu na staż - Grupa 4...

Jak przyjemnie spotkać się...

Jak przyjemnie spotkać się...

Grupa stażystek z ZSP w Gubinie odbywa praktyki...

Stażyści z ZSP Gubin w Rocamadour

Stażyści z ZSP Gubin w Rocamadour

Po trzech tygodniach stażu przyszedł czas na wspólne...

Groty w Padirac

Groty w Padirac

Grota „Padirac” była obiektem zwiedzania podczas 2 zgrupowania...

Zgrupowanie w Rocamadour

Zgrupowanie w Rocamadour

W dniu 15 maja w miejscowości Rocamadour we...

Kolejna Grupa we Francji

Kolejna Grupa we Francji

Kolejna grupa w realizowanym przez naszą szkołę projekcie...

Zakwalifikowani grupa 3 2013

Zakwalifikowani grupa 3 2013

Zakwalifikowani do wyjazdu na staż - Grupa 3...

Dzisiaj0
Wczoraj0
Tydzień0
Miesiąc0
Razem438068

Saturday, 28 May 2022 21:46

P1000141.jpg

Video

Voyage dans le Lot

Voyage dans le Lot

Le Lot vu du ciel

Le Lot vu du ciel

Gouffre de Padirac.

Gouffre de Padirac.

LE LOT - FRANCE

LE LOT - FRANCE

Paryż - Widoki z Wieży Eiffla

Paryż - Widoki z Wieży Eiffla

Rocamadour-survol de la région

Rocamadour-survol de la région

Relacja ze staży Grupa I LDV 7 04 09 12 11 2009 Gramat

Relacja ze staży Grupa I LDV 7 04 09 12 11 2009 Gramat